Särskild utbildning för Vuxna kräver en särskilt tydlig och bra presentationsbroschyr.