Rönnäng Industritjänst söker personal och vi har gjort rekryteringsfilm och annonserar på Facebook och Instagram.

Gott att veta att Rönnäng Industritjänst, Riab, är ett företag med kollektivavtal, såklart!