Att bli en resursfamilj/person är ett beslut som tar tid för mottagaren att komma fram till. Härryda kommun behövde en långsiktig kampanj.

För att förmedla den positiva sidan av att vara en resursfamilj byggde vi storytelling genom de fyra olika typerna av resurser: stödfamilj, jourfamilj, kontaktfamilj och stödperson.

Illustrationer skapades av familjer som berättade saker ur vardagen, saker som var positiva för dem ”Nu vet jag vad fredagsmys är” ”Tyst vid matbordet, nä inte hos oss”. Det var viktigt att alla i familjen fick säga något, så att mottagaren kunde få lättare att identifiera sig som en av resurserna.

Annonser och flyers utformades. Bilder på familjerna med pratbubblor för hemsidan skapades.

Vi designade och tillverkade hus/displayhyllor i wellkartong. Husen användes i kommunens bibliotek som en permanent expo som ibland kunde vara bemannad. Fördelen med dessa var att de väckte nyfikenhet och ”kunde jobba på egen hand” även när det var obemannat. Mottagaren kunde ta en flyer, gå hem och söka mer information på kommunens hemsida och sedan anmäla intresse.

Kampanjen fungerar väl och kommunen får flera familjer och personer som är intresserade av uppdraget.