Året bjöd på nya trevliga bekantskaper med marina propellerexperter. Vi producerade presentationsfolder och fick dessutom formge deras nya logotype.

Mars 2019