”Mediabruset blir allt större och det krävs mer för att synas. Ett sätt att tränga igenom bruset är att vara enhetlig i kommunikationen med omvärlden. Då förstärker vi vårt varumärke Kungsbacka kommun”
Utdrag ur Kungsbacka kommuns grafiska manual.

Vi skapade grafiskt element som visuellt binder samman alla delar i kommunen. Det grafiska elementet är flexibelt för att kunna passa i alla enheter, ibland behöver det tonas ner och ibland växer det fram.

Här visar vi ett utdrag ur manualen.