Vi är experter på att skapa en tydlig och enhetlig identitet och profil som hänger ihop med funktion. Här är vårt exempel på samarbete med Bakat brödbutik/bageri i Ytterby utanför Göteborg. Vi hjälpte till med allt ifrån annonser, dekaler, logga, fönsterstripning och skyltar med mera.