Nu är Härryda kommun i ny form – den nya visuella identiteten är klar och här kan du se ett par utdrag ur den grafiska manualen.

Identiteten hålls samman med kommunens vapen/logotyp, färger, typsnitt och nytt grafiskt element i form av bubblor och cirklar. Ett grafiskt element som kan leva och utvecklas med den grafiska profilen. Cirklarna symboliserar människorna som bor och verkar i kommunen samt verksamheter inom kommunen. Alla delar möts, samtalar, samverkar – cirklarna går i varandra och är transparanta.